Wiersze

***

polny winniczku
na pewno się nie spieszysz
do swego domu

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak