Wiersze

***

poetką jesteś
mgło poranna – odbierasz
różom dosłowność

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak