Wiersze

***

pod żadną z gwiazd
nie znajdą
złamanego grosza
za serce

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak