Wiersze

***

nigdzie się nie zatrzymuj
wędrując przez Wszechświat
bo i tak żadne miejsce
nie zdoła cię zatrzymać
i ty dla siebie
nie zdołasz zatrzymać
jakiegokolwiek miejsca
lecz w tej wędrówce zawsze się staraj
trzymać za rękę kogoś
kogo kochasz

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak