Wiersze

***

niezmienna jest moja tęsknota
do majowego spotkania
z dziką jabłonią

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak