Wiersze

***

najpewniej mnie spotkasz
po zielonej stronie Miłości
bo czy nie właśnie tam
i najstarsze jabłonie
nie mają zawsze młodych kwiatów?

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak