Wiersze

***

nadciąga lato
nie potrzeba już tęsknot
w ciszy ogrodu

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak