Wiersze

***

Na zadumy chwilę
Anioł utrudzony
Wybiera w kwitnącej
Maciejce balkony

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak