Wiersze

Na scenie życia

Czy tylko gdy spotkasz drugiego człowieka,
Na tych ziemskich drogach spotykasz osobę?
Bynajmniej – jak mówią niektórzy poeci...
Spróbuj tak od nowa, po prostu – na nowo,
Zobaczyć, jak mrówka niesie ziarnko piasku,
Jakim lśni szafirem bystre oczko kawki,
Jakie jest czuwanie dębów pod księżycem.
Spróbuj, a na pewno uwierzysz poetom.
Wszelki płomyk życia przejawia Obecność
Tak samo prawdziwą i wielką jak twoja.

Czy spotkasz anioła, czy mrówkę na dłoni,
Każde z twoich spotkań zawiera cel świata.

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak