Wiersze

***

Mój wierny aniele
Czemu mnie wybrałaś
Skąd do mnie przybyłaś
I dokąd prowadzisz
Nie wiem tego wcale
Lecz kiedyś na pewno
Wszelkie ziemskie smutki
Zostaną za nami
Jak zużyte buty
A wtedy łagodnie
Świetlistym oddechem
Pomożesz mi skrzydła
Rozwinąć do lotu

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak