Wiersze

***

letni przetacznik
z łąki – nigdy nie stracisz
kogo pokochasz

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak