Wiersze

***

kwitnie pustynia
rozstępuje się morze
przed mapą serca

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak