Wiersze

Każdy zachód słońca

Gdziekolwiek dzień spędzasz
Adresu nie dając
Każdy zachód słońca
Jest listem ode mnie

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak