Wiersze

***

jesieni, gdy liść
ostatni spiszesz – spocznij
ze mną przy kawie

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak