Wiersze

***

Gdzieś w polnej dali
O świcie będąc
Zaczerpniesz mocy
Co świat odnawia

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak