Wiersze

***

gdzie wiatr opuszcza
jezioro – tam kwiaty są
piękne podwójnie

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak