Wiersze

***

Gdy współczujesz
Nie musisz pytać
O drogę ku Niebu

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak