Wiersze

***

Daremnie patrzeć w morza horyzont
Czuwać do zmierzchu, czekać nad ranem
Dla serca wszystko, co najcenniejsze
Przypływa nagłe i nieczekane

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak