Wiersze

Dalia

Któż ogarnie
Serce Dalii
Tyleż w nim płatków
Ile różnych miłości

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak