Wiersze

***

Zwolnij serce
Czasem spięte
Idź na łąkę
Poczuj miętę

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak