Wiersze

***

zmierzch – nieopodal
zrywa płatki – lecz to jej
daleki ogród

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak