Wiersze

***

zmarzłe wciąż serce
znajdź – ożyw je i wzmocnij
wiosenna burzo

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak