Wiersze

***

ześlij mi słowa
czyste jak twoje skrzydła
gdy umkniesz, ważko

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak