Wiersze

Zapomniani

W spokojnym powiewie
Usnęła przy tobie
Łąka zapomniana
A nad nią już wzeszedł
Ten ode mnie w darze
Zapomniany księżyc
To wszystko jest nasze
Lecz ginie jak rosa
Lub mniszek na wietrze

Wszystko co jest trwałe
W bezbronnym uśmiechu
Ufa bez pamięci
Wolne i niczyje
Nie pyta co dalej
Polnych serc muzyka
Ciszą określona
Gdy wskaże nam drogę
Świat zapomni o nas

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak