Wiersze

***

za tamtym drzewem
deszczów, tęsknot i wierszy
wiernie trwa nasz dom

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak