Wiersze

***

z wiosennym świtem
bez marzeń i bez smutków
wspólnie dalecy

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak