Wiersze

***

wartością życia jest spotkanie
z samotnością inną niż własna

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak