Wiersze

***

w tę najkrótszą noc
spokojna rzeka z niebem
lśni między nami

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak