Wiersze

***

w maju nad ranem
między mrokiem a blaskiem
brakło tęsknoty

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak