Wiersze

Tunel

Iluż to nieśmiałym
Tunel dał ratunek
Gdy pomógł dłoń znaleźć
I skraść pocałunek

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak