Wiersze

***

smutki jesieni?
nie przekonasz do nich gwiazd
ni swojej myszy

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak