Wiersze

***

Słońce bezwarunkowo rozdaje światło
Tak i jego dzieci rozdają uśmiech

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak