Wiersze

***

Radość życia
Nie uwzględnia wyjątków

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak