Wiersze

***

Przywędrowało z gwiazd?
Co znalazłeś – twoje
Lecz odtąd już dom twój
Początkiem wędrówek

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak