Wiersze

***

poranny wróbel
zburzył niebo na bruku
daj dłoń i w drogę

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak