Wiersze

***

po smutku stronie jest
większa część piękna
tego świata

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak