Wiersze

***

październik we mgle
gaśnie – wzajem wtulonych
jesień zostawia

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak