Wiersze

***

ostatnia pełnio
zimy – i mnie jak drzewa
budzisz ku wiośnie

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak