Wiersze

***

ogród o świcie
każde następne słowo
jest oddaleniem

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak