Wiersze

***

Nie warto serca drzwi domykać –
Czasem ktoś przyjmie zaproszenie
Na trzy ziarenka słonecznika

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak