Wiersze

***

Na chłody serca
I smutkom wbrew
Dobrą moc wiosny
Wytulmy z drzew

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak