Wiersze

Marilyn

Dziwna jesteś
Nasza Ziemio
Zrzekając się gwiezdnych skrzydeł
Anioły przybywają do ciebie
Żeby tak jak potrafią
Rozjaśniać ludzki świat
A ty
W motylej gablocie
Samotnością
Gasisz im serce

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak