Wiersze

***

kto zasłuchany
w pieśń Księżyca – zna ścieżki
niezliczonych serc

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak