Wiersze

Jeszcze

jeszcze
jedno słowo
z nieprzebytym ogrodem
gdy wieczorem mówisz
jeszcze cię nie kocham

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak