Wiersze

***

jest prawda
dzięki której na tym świecie
życie warte jest życia
jakaż to prawda, przyjacielu?
ty mnie potrzebny jesteś
a ja jestem potrzebny tobie

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak