Wiersze

***

jesień. ja nie wiem
po co tu jestem – o co
pytasz rudziku?

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak