Wiersze

***

jedno spojrzenie
zmienia bieg fal
nie poznałaś mnie
dzisiaj nad morzem

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak