Wiersze

***

Jak wszystkie drzewa
Rosną ku niebu
Tak podnosi na duchu
Przyjazne słowo

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak