Wiersze

***

jak puszek mniszka
z czasem tak nam ulecą
smutki i troski

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak