Wiersze

Ileż było pustyń

Ileż zawirowań
W całej galaktyce
Ileż słońc wygasło
I ostygło mgławic
Ileż było pustyń
Przed łąkami Ziemi
Ileż polnych kwiatów
Wzeszło i rozkwitło
Na przekór zbyt wolno
Topniejącym śniegom –
Żeby jeden rudzik
Pokochał drugiego

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak